Palacent

 

 

Centre Assistencial Mèdic


Està situat en el mateix edifici, però amb independència física de la resta de serveis per a poder atendre tant a usuaris externs com interns. Les activitats, que es duran a terme en aquest servei, seran d'àmbit ambulatori.

La dotació tecnològica amb la qual s'ha contat juntament amb la qualitat de les persones que formen l'equip de treball d'aquesta entitat fan que aquest complex pugui estar considerat dintre dels millors de Catalunya.

S'oferirà la possibilitat d'assistència dels especialistes que aquest centre disposarà, prácticament de totes les especialitats. Així mateix, com intervencions quirúrgiques sense ingrés hospitalari, la rehabilitació, el diagnòstic per imatge i l'assistència d'urgències.

 

Servei de consultes:

 

 • Medicina general
 • Especialitats mèdiques
 • Infermería
 • Revisions mèdiques
 • Extraccions

 

Servei de Radiodiagnòstic o diagnòstic per la imatge:

 

 • Sala de rajos X
 • Sala de escopia
 • Sala d'ecografia

 

Servei d'urgències (totes les sales del servei disposaran de preses d'oxigen i buit, el quiròfan també de peròxid):

 

 • Boxes per a urgències i emergències mèdiques
 • Quiròfan per a intervencions de tipus ambulatori
 • Boxes per a reanimació pre i post quirúrgica

 

Servei de rehabilitació:

 

 • Kinesioterpia
 • Electroterapia
 • Ultrasò
 • Massatges